Leiebetingelser  

1.    Bestilling/bekreftelse                

Den person/firma som bestilling er registrert på (bestiller), er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i samme reisefølge.  Bestiller er også økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av hele leiesummen samlet og evt. erstatning av skade som måtte oppstå. En bestilling er bindende enten den skjer skriftlig via online booking, e-post eller muntlig. Leieavtalen bekreftes skriftlig av Norgesbooking AS, primært via e-post. Faktura sendes i separat e-post. Det er viktig at Norgesbooking AS kontaktes umiddelbart om denne ikke er mottatt. Bekreftelser kan etter bestillers ønske også sendes per post. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette, må skje skriftlig, og iht. punkt 13 – Avbestilling/Endringer.

Normalt er det 23 års aldersgrense for å leie ferieboliger gjennom Norgesbooking AS. Det finnes avvik, hvor noen boliger har høyere eller lavere aldersgrense. Alle leietagere må derfor opplyse om alder ved booking.  

Hytter med stjerne etter hyttenavn *, er ledige forutsatt at også eier bekrefter ledig kapasitet. 

 

2.    Ferieboligen

Ferieboligen leies ut iht. informasjon som finnes i presentasjonen på Internett. Kopi/link av presentasjonen vedlegges bekreftet bestilling. Vi gjør oppmerksom på at typiske sesongavhengige fasiliteter (eks. båt, utemøbler, grill osv.), ikke nødvendigvis er tilgjengelig hele året. Dette gjelder uavhengig av om disse fasiliteter er inkl. i leiepris eller ikke.
Ønskes ytterligere informasjon er leietaker selv ansvarlig for å søke dette, enten ved å kontakte Norgesbooking AS eller nærmeste turistinformasjon. De fleste ferieboliger som formidles av Norgesbooking AS er i privat eie, og det må påregnes at private eiendeler kan være tilstede i ferieboligen. Norgesbooking AS kan ikke garantere at hytta er varmet opp ved ankomst. Det skal være brøytet frem til parkeringsplass ved ankomst. Vi anbefaler å alltid ha med kjettinger vinterstid.

 

3.    Leieprisen

Våre priser er oppgitt i NOK (norske kroner) og dekker kun leie av feriestedet. Strøm og evt. ved/brensel er inkludert i prisen, dersom ikke annet er nevnt i presentasjonen på Internett. Leietaker må selv ta med sengetøy (laken, dynetrekk og putevar), håndklær og øvrige toalettartikler, samt kjøkkenhåndklær, kjøkkenkluter og rengjøringsmidler, toalett- og tørkepapir.

Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om feriestedet ikke blir tatt i bruk, vil ikke berettige til reduksjon av leieprisen. Ved eventuelle endringer i skatte- og avgiftsnivået, forbeholder Norgesbooking AS seg retten til å endre prisen innenfor mer-omkostningen.

 

4.    Leie av tilleggstjenester

Enkelte feriesteder kan tilby leie av sengetøy, sluttrengjøring, båt, snøscootertransport etc. Dette kommer i så fall frem i beskrivelsen av ferieboligen. Disse ytelsene kan bestilles sammen med ferieboligen, eller senest to uker før ankomst.  Betaling for tilleggstjenester skjer kontant på stedet ved ankomst, eller ved fakturering sammen med leiesummen. Hva som gjelder for den enkelte feriebolig opplyses ved bestilling og fremkommer på leieavtalen. Ved noen ferieboliger vil sluttrengjøring og sengetøy være obligatorisk og komme i tillegg til leiesummen.

 

5.    Antall personer

Boenheten er kun utstyrt og beregnet for det antall personer som er oppgitt i presentasjonen. Vi anmoder om at leietaker respekterer dette. Dersom boenheten benyttes av flere personer enn den er beregnet for, uten godkjennelse av Norgesbooking AS og eier, vil det medføre økonomiske konsekvenser for leietaker. Det er forbudt å slå opp telt, ha campingvogner o.l. på tomten til feriehuset, uten at dette er skriftlig avtalt på forhånd.

Antall sitteplasser i salong/sofagruppe, kan være mindre enn antall sengeplasser.

 

6.   Husdyr
Dersom du medbringer husdyr til ferieboligen, må det alltid gis beskjed om dette til Norgesbooking AS, selv om husdyr er tillatt. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er tillatt for de hytter og feriehus, hvor det fremkommer av presentasjonen at husdyr er tillatt (eller eventuelt etter spesiell avtale med eier). Ved ”overtramp” belastes leietaker kr 1.500,-.  
Hunder og katter skal ikke oppholde seg i møbler og senger, og de skal ikke forlates alene i ferieboligen. Hunder må føres i bånd utendørs, og etterlatenskaper må fjernes. Dersom medbrakte husdyr påfører ferieboligen skade (kloring, biting osv), er leietaker erstatningspliktig for det inntrufne. Ved avreise må det utføres ekstra grundig rengjøring, slik at alt hår osv er fjernet. Dette gjelder også om sluttrengjøring er bestilt eller er obligatorisk ved ferieboligen. I noen tilfeller kan det påløpe et ”husdyrtillegg” for å få utført denne tjenesten. Dette mulige tillegget avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

7.    Ordensregler

Leietaker og dennes reisefølge er forpliktet til å overholde hytteregler og følge bruksanvisninger som finnes i ferieboligen. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Ferieboligen skal forlates i ryddet og rengjort stand. Hvis sluttrengjøring leies, skal likevel boligen være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort. Leietaker må også sørge for at ferieboligen forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, meld fra på vakttelefonen omgående (se punkt 10). Uteområdet skal ryddes før avreise.

 

8.   Betaling

Bestilling tidligere enn 60 dager før ankomst forfaller med 25% av leiesum 10 dager etter bestilling. Restbeløpet skal innbetales senest 45 dager før ankomst.

Bestillinger 60-45 dager før ankomst må betales i sin helhet 7-10 dager etter bestilling.

Bestillinger mindre enn 30 dager før ankomst må betales i sin helhet 0-7 dager etter bestilling. 

 

Med mindre leietaker kan dokumentere at betaling av 1. rate har funnet sted ved forfall, er Norgesbooking AS i utgangspunktet ubundet av bestillingen. Vi gjør likevel oppmerksom på at uteblivelse av innbetaling ikke aksepteres som avbestilling. Dette må iht. punkt 13 skje skriftlig og innen fristen. I motsatt fall er leietaker økonomisk ansvarlig.

Nøkler og detaljinformasjon blir først utlevert når betalingen i sin helhet er registrert hos Norgesbooking AS. Dette vil bli sendt via e-post senest 2 uker før ankomst. Om bestillingen er gjort nærmere oppholdet enn dette, vil informasjonen blir sendt så raskt betaling er mottatt.  Ved bestilling 3 uker eller senere før ankomst, skal bestillingen betales med kort på vår nettside. Om betalingen skjer via bank, må kvittering sendes Norgesbooking AS.

Administrasjonsgebyr pålydende kr. 120,- kommer i tillegg på alle våre ferieboliger.  

 

9.    Depositum

Det vil bli fakturert et depositum på NOK 1.000,- for hytter med total leiesum opp til NOK 5.000,-, NOK 2.000,- for hytter med total leiesum på opp til NOK 10.000,- og et depositum på NOK 3.000,- for hytter med total leiesum på over NOK 10.000,-. I særskilte tilfeller kan et høyere depositum avtales. Dette som en sikkerhet for sluttrengjøring, erstatning av nøkler og brekkasje.

Når totalbeløpet er innbetalt til Norgesbooking AS, vil vi sende veibeskrivelse og nøkkelinformasjon. Her vil du også få en link til tilbakeleveringsskjema som må fylles ut etter endt leieforhold. Dette er grunnlag for tilbakebetaling av depositum.

 

Dersom feriehuset tilbakeleveres ordentlig rengjort og i skadefri stand, blir depositumet tilbakebetalt pr. bank eller kredittkort ca. 2 uker etter at tilbakeleveringsskjemaet er mottatt av oss.

Retur er kun mulig til samme kort som ble benyttet ved betaling.

Norgesbooking forbeholder seg retten til å etterfakturere eventuelle krav utover depositumets størrelse, dersom det er påkrevd.

 

10.   Mangler ved utleieobjektet

Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til feriestedet, må det snarest og senest innen 24 timer etter ankomst meldes fra på Norgesbookings vakttelefon 40 46 35 00 og tas bilder. Selv om leietaker er i direkte kontakt med hytteeier eller dennes representant på stedet, MÅ det også gis beskjed til Norgesbooking. Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med Norgesbooking AS. Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i ferieboligen, må følges.

Dersom en leietaker ikke varsler om evt. skader, mangler eller mangelfull rengjøring, kan det medføre at han/hun vil bli stilt ansvarlig. Dette selv om andre kan ha forårsaket det inntrufne. Det er derfor viktig å rapportere alle mangler til Norgesbooking sin vakttelefon.  

Dersom leietaker ankommer en hytte som ikke er tilfredsstillende rengjort ved ankomst, gir det ikke automatisk rett til å la være å rengjøre hytta skikkelig før egen avreise. Dette må rapporteres til Norgesbooking sin vakttelefon.

 

Fasiliteter som måtte finnes på feriestedet, og som ikke er beskrevet i presentasjonen (og dermed ikke er inkludert i leiesum), står evt. også til leietakers disposisjon dersom ikke annet opplyses fra eiers side. Hvis disse har feil eller manglende funksjoner o.l. kan det imidlertid ikke kreves utbedring, og det gis ikke rett til kompensasjon.


Norgesbooking AS har rett til, innen rimelig frist å administrere at feil og mangler utbedres, eller eventuelt tilby flytting til en tilsvarende feriebolig. Dersom den nye ferieboligen er et dyrere alternativ, kan det medføre at evt. mellomlegg i pris må betales av leietaker.

 

Saksbehandling mht. mulig berettigelse til kompensasjon, og størrelse på denne, skjer etter at et opphold er avsluttet. Vakthavende på vår vakttelefon er ikke bemyndiget til å behandle et krav om kompensasjon pr telefon.

Eventuelt krav om kompensasjon må derfor sendes Norgesbooking AS skriftlig, med bilder og/eller kvitteringer senest en uke etter endt leieperiode. Krav om tilbakebetaling kan ikke overstige den totale leiesummen.

Dersom leietaker forlater feriestedet uten å ha underrettet Norgesbooking AS, eller det ikke gis anledning til å utbedre eventuelle feil og mangler, evt. tilby en annen feriebolig, kan vi heller ikke pålegges erstatnings- eller tilbakebetalingsansvar.

Dersom ovennevnte ikke følges, vil ikke leietaker være berettiget til saksbehandling og evt. kompensasjon, og en eventuell klage vil ikke bli tatt inn til behandling hos Norgesbooking AS.

 

11. Ankomst og Avreise

Leieperioden starter kl. 15.00 ankomstdag og slutter kl. 11.00 avreisedag, dersom det ikke gis annen informasjon. Dersom ankomst ikke vil skje på leieperiodens første dag, eller ved sen ankomst, må dette avtales spesielt med utleier/nøkkelansvarlig.

 

12. Veibeskrivelse/Nøkkelinformasjon

Nøkler og detaljinformasjon vil bli sendt via e-post senest 2 uker før ankomst, dog først etter at full betaling er registrert i sin helhet hos Norgesbooking AS. Om bestillingen er gjort nærmere oppholdet enn dette, vil informasjonen blir sendt så raskt betaling er mottatt.

 

13. Avbestilling/Endringer

Leietaker kan avbestille eller endre sitt opphold senest 42 dager før ankomst mot et gebyr på kr 500,-. Bestillinger som er gjort senere enn 42 dager før ankomst er bindene.

Ved avbestilling/endring av opphold senere enn 42 dager før ankomst er leietager 100% økonomisk ansvarlig ihht inngått leieavtale.

Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig via e-post eller brev, hvor eventuelt kontoopplysninger må fremkomme.  Avbestillingen er kun gyldig dersom den er bekreftet tilbake skriftelig fra Norgesbooking AS.

Manglende betaling er ikke gyldig avbestilling.

 

14. Avbestillingsbeskyttelse

Ved inngåelse av leieavtale er det mulig å kjøpe en avbestillingsbeskyttelse. Pris for denne beskyttelsen er NOK 350,-. Beskyttelsen gjøres gjeldende hvis et leieforhold må avbestilles pga akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, og dersom dette rammer leietaker eller leietakers nærmeste familie (herunder ektefelle/samboer, barn, foreldre og besteforeldre). I slike tilfeller kan leiebeløpet bli tilbakebetalt mot dokumentasjon fra lege, fratrukket administrasjonsgebyr på kr 500,-. Når to eller flere familier reiser sammen, dekker beskyttelsen hver families andel av leien. Om bestillingen gjelder vennegrupper, dekker beskyttelsen hver leietakers andel av leien. Avbestillingsbeskyttelsen omfatter kun leiebeløpet for det feriehuset som er bestilt via Norgesbooking AS. Bestilling av tilleggsytelser (f.eks sluttrengjøring, leie av båt etc), egen bestilt transport osv. dekkes ikke. Denne type beskyttelse erstatter ikke reiseforsikring, som eventuelt må ordnes med eget forsikringsselskap. 

 

15. Norgesbooking AS som utleieformidler

Norgesbooking AS formidler utleie av feriestedene, og er ikke eier av disse. Utleiers ansvar og forpliktelser påhviler derfor huseieren. Så fremt et leieforhold ikke kan la seg gjennomføre, av årsaker som er utenfor Norgesbookings innflytelse, f.eks. overdragelse, tvangsauksjon, misligholdelse fra eiers side e.l., er Norgesbooking AS berettiget til å annullere leieavtalen, og tilbakebetale innbetalt leie. Norgesbooking AS er likevel berettiget og forpliktet til å tilby et annet, og om mulig, tilsvarende feriested.

 

16. Force Majeure

Norgesbooking AS hefter ikke for leieforhold i tilfelle naturkatastrofe, epidemiske sykdommer, grensesperringer, stopp for salg av valuta eller annen form for force majeure.

 

Ål, 01.09.2017Hurtigsøk
Ankomst
Avreise
Antall personer


Hyttekart.png

Nyhetsbrev